16 60%

Vợ chồng chúng tôi là Judah được yêu cầu để lại cuộc hôn nhân của họ cho mẹ của họ. Mặc dù tôi đang nghĩ đến việc duy trì sự mạnh mẽ, có vẻ như Kyou đang tức giận và anh ấy chấp nhận điều đó mà không ngạc nhiên. Và vài ngày sau, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Kyou có vẻ thành công như thế nào khi tôi trở về nhà và chụp ảnh hai người đàn ông đó làm bằng chứng. Sau đó, tôi sẽ ghi công cho Kyou mỗi khi mẹ của Judah đến, nhưng vào ngày tôi kết thúc ngày thứ ba, Kyou trông hoàn toàn tuyệt vời.